Jak ustalić miejsce pobytu dziecka?
miejsce pobytu dziecka

Co musisz zrobić, gdy Ty i drugi rodzic rozwodzicie się lub rozstajecie, a macie wspólne małoletnie dzieci? Pewnie na myśl od razu przyszło Ci uregulowanie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem. A czy wiesz, że to nie wszystko, o czym musisz pamiętać? Istnieje jeszcze jedna ważna kwestia – trzeba ustalić też miejsce pobytu dziecka.

Miejsce pobytu dziecka – co to takiego i po co się je ustala?

Miejsce pobytu dziecka znajduje się tam, gdzie koncentruje się życie Twojego syna czy córki. Co ważne, dziecko może mieć tylko jedno miejsce pobytu.

O ile więc problem nie istnieje, gdy Ty i drugi rodzic mieszkacie razem, to w pozostałych przypadkach (rozwód, separacja, rozpad związku, wyprowadzka jednego z was) sprawa się już komplikuje. 

Warto też od razu wspomnieć, że przez miejsce pobytu nie rozumie się konkretnego adresu. Jest nim pozostawanie przy którymś z rodziców. Krótko mówiąc, jeśli miejsce pobytu jest przy Tobie, to nie ma znaczenia, czy i ile razy się przeprowadzisz. Nie musisz każdorazowo występować do sądu, by ustalił miejsce pobytu na nowo. 

Jak się je ustala?

Przepisy wprowadzają konkretne zasady ustalania miejsca pobytu dziecka:

  1. Jeśli mieszkacie osobno, miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska;
  2. Jeśli każde z was ma władzę rodzicielską, miejscem pobytu będzie miejsce tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa;
  3. Jeśli dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z was, ustalenie miejsca pobytu pozostawia się sądowi opiekuńczemu.

Jak widzisz, w wielu przypadkach bez ingerencji sądu się więc nie obejdzie. Warto jednak dodać, że czasami nie musisz uruchamiać odrębnego postępowania.

Jeśli konieczność ustalenia miejsca pobytu powstanie z powodu rozwodu lub separacji prawnej, to sąd zrobi to w ramach tej sprawy. Osobne postępowanie – uruchamiane na wniosek – dotyczy tylko pozostałych przypadków (np. gdy konieczność ustalenia miejsca pobytu małoletniego będzie efektem rozpadu związku konkubenckiego). Choć i tu warto dodać, że zawsze możecie spróbować wypracować porozumienie w ramach mediacji i ugody.

Jak sąd ustala miejsce pobytu dziecka?

Często ustalenie wspólnego stanowiska między rodzicami jest niemożliwe i w sprawę musi zaangażować się sąd. Zrobi to na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

W czasie postępowania sąd będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka. To dla niego najważniejszy czynnik. Z tego powodu weźmie pod uwagę m.in.:

  • relacje dziecka z każdym z rodziców;
  • to, w jaki sposób Ty i drugi rodzic realizujecie władzę rodzicielską;
  • wasze zaangażowanie w życie dziecka;
  • wasze predyspozycje wychowawczo-opiekuńcze.

Musisz więc odpowiednio przygotować się do postępowania, by przekonać sąd, że zgodne z dobrem dziecka jest zamieszkanie właśnie z Tobą. Warto też rozważyć zgłoszenie dodatkowych wniosków: np. o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka, czyli ustalenie, z kim będzie przebywać na czas trwania postępowania. Jest to o tyle ważne, że cała sprawa może trwać miesiącami.

Na jak długo ustala się miejsce pobytu dziecka?

Miejsce pobytu dziecka obowiązuje teoretycznie do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Okoliczności z czasem mogą się jednak zmienić i rozwiązanie, które do tej pory było najlepsze, z czasem już takie być przestanie. Właśnie dlatego sprawa nie jest przesądzona raz na zawsze, a miejsce pobytu dziecka można zmienić, składając odpowiedni wniosek i znów uruchamiając postępowanie przed sądem.

Na pewno zainteresuje Cię też: Opieka naprzemienna – 7 faktów, które musisz znać

Przeczytaj
więcej