Mediacje Warszawa

Uczestniczysz w sporze i nie widzisz szansy na znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony? A może chcesz zawrzeć ze stroną przeciwną ugodę, ale nie wiesz, od czego zacząć? Bez względu na okoliczności masz możliwość skorzystania z pomocy takiej osoby jak mediator rozwodowy czy pracowniczy w Warszawie. To osoba, która jest wpisana do specjalnego wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy. W związku z tym, że jej specjalizacją jest rozwiązywanie sporów, ma za zadanie pomóc w wypracowaniu porozumienia.

Z radością mogę stwierdzić, że wraz z biegiem lat mediacja zyskuje na popularności. Może być ona prowadzona w niemal każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie wcześniej wspomnianej ugody. Przykładowo, postępowanie mediacyjne można przeprowadzić w sprawie o rozwód, sporze pomiędzy pracodawcą i pracownikiem lub między kontrahentami w relacjach gospodarczych. Mówiąc krótko, mediację można przeprowadzić w każdej sprawie, w której wynik postępowania zależy od woli stron (i zdecydowanie warto to robić). Nie twierdzę tak, tylko dlatego, że osobiście jestem mediatorem – ta forma rozwiązywania konfliktów ma naprawdę sporo zalet. Skorzystać z niej na mogą zarówno osoby prywatne, jak i klienci prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie oraz jej okolicach.

Jakie korzyści płyną z mediacji?

Mediacja to przede wszystkim rozmowa, która daje szansę na szybsze zakończenie postępowania przed sądem. Mediator pracowniczy, rozwodowy lub inny, jako osoba neutralna, czuwa nad tym, aby skonfliktowane strony osiągnęły satysfakcjonujący je kompromis. Daje też możliwość swobody do wypowiedzenia się, przedstawienia własnego punktu widzenia.

Czasami nawet małe napięcie może przerodzić się w konflikt wynikający z różnego spojrzenia na sprawy zawodowe czy osobiste, dlatego warto skorzystać z opcji wyjaśnienia zagadnień, które wzbudzają odmienne zdanie, w obecności takiego właśnie bezstronnego specjalisty.

Najważniejszym celem mediacji jest umożliwienie stronom pozostającym w konflikcie wypracowania rozwiązania, które będą w stanie zaakceptować. Powinna rozstrzygać wszystkie sporne kwestie, które składają się na dany problem. Na przykład, mediacja w sprawie o rozwód może rozstrzygać: sposób podziału majątku, kwestię władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi.

W trakcie mediacji to strony pracują na znalezienie rozwiązania, które je zadowoli. Wszystko odbywa się jednak pod okiem wyspecjalizowanego mediatora, który nadzoruje i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Zmierzając do polubownego rozwiązania sporu, mediator pracowniczy czy rozwodowy wspiera strony w formułowaniu propozycji ugodowych. Czasami (na zgodny wniosek stron) może również wskazać sposoby rozwiązania sporu.

Proponowana przeze mnie mediacja w Warszawie sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb drugiej osoby, ale także własnych.

Ugoda zawarta przed mediatorem (po jej zatwierdzeniu przez sąd) ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.