Prawo rodzinne Warszawa

Bierzesz rozwód i szukasz pełnomocnika? Chcesz skonsultować swoją sytuację zanim podejmiesz tę – niejednokrotnie bardzo trudną – decyzję? A może potrzebujesz pomocy niezwiązanej z zakończeniem związku małżeńskiego?

 

Nie można zaprzeczyć, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą najdelikatniejszych sfer naszego życia. W szczególności na zakres tych spraw składają się:

  • rozwody i separacje;
  • podział majątku małżonków;
  • ustroje majątkowe małżonków (w tym: wspólność ustawowa, ustroje umowne – wspólność majątkowa rozszerzona, ograniczona, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – oraz przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej);
  • alimenty na rzecz dzieci i najbliższych członków rodziny;
  • kontakty z dzieckiem;
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
  • władza rodzicielska (którą można ograniczyć, zawiesić lub pozbawić);
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa;
  • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa.

 

Ze względu na (często emocjonalny) charakter tych spraw uważam, że wymagają one odpowiedniego podejścia pełnomocnika. Powierzając mi swoją sprawę, możesz liczyć na moje pełne wsparcie, zrozumienie i opiekę na każdym etapie postępowania. 

 

W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego zawsze mam na uwadze interes swojego Klienta. Wypełniając powierzone mi zadania, staram się dążyć do możliwie szybkiego i skutecznego rozwiązania sprawy/konfliktu. Wykorzystuję do tego zdobytą dotychczas wiedzę, doświadczenie oraz techniki argumentacji, a jednocześnie działam w oparciu o obowiązujące przepisy i najnowsze orzecznictwo.

 

Udzielam fachowych i indywidualnych porad prawnych, zajmuję się przygotowaniem kompletu pism procesowych koniecznych w sprawie oraz reprezentuję Klientów w sądzie i przed innymi organami. Ponadto moi Klienci mogą liczyć na wsparcie w zebraniu dowodów, które będzie można wykorzystać w sprawie. Zajmuję się także oceną ich przydatności pod kątem udowodnienia konkretnych faktów bądź okoliczności przed sądem.