Sprawy cywilne Warszawa

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej umowy? Chcesz wyegzekwować należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie? A może szukasz prawnika, który pomoże Ci rozwiązać problem związany z nieruchomością?

Sprawy cywilne łączą się z problemami naszego życia codziennego i są bardzo różnorodne, dlatego taka też jest moja pomoc prawna w tym zakresie. W ramach tej specjalizacji swoim Klientom najczęściej pomagam w sprawach dotyczących:

  • naruszenia obowiązków umownych (kary umowne, roszczenia z umów),
  • zapłaty należności (dochodzenie należności przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska),
  • zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za czyny niedozwolone (np. odszkodowania za wypadki komunikacyjne),
  • ochrony dóbr osobistych,
  • nieruchomości (eksmisja i zapłata za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu, wydanie nieruchomości, służebności, zasiedzenia, zniesienia współwłasności).

Wymienione powyżej przykłady to jedynie część spraw, którymi zajmuję się na co dzień. W praktyce jest ich o wiele więcej – chętnie podejmuję się każdej współpracy z zakresu tej gałęzi prawa. W zależności od okoliczności sprawy oraz wspólnie wypracowanego z Klientem planu działania, podejmuję w jego imieniu kroki niezbędne dla efektywnego i zadowalającego finału sprawy. 

W ramach współpracy sporządzam pisma procesowe, udzielam fachowych porad prawnych oraz podejmuję wszelkie czynności konieczne do doprowadzenia sprawy do końca. Jest to m.in. reprezentacja interesów Klientów przed sądami wszystkich instancji (również przed Sądem Najwyższym) oraz innymi organami. Ponadto biorę udział w negocjacjach i mediacjach – również w roli niezależnego mediatora.